Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego

Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego

Żółw błotny jest gadem wpisanym do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie, prowadzenie aktywnej ochrony tego gatunku jest więc koniecznością. Działania takie od wielu lat realizowane są w Poleskim Parku Narodowym. Polegają one między innymi na obserwacji żółwic na lęgowiskach, lokalizacji i zabezpieczaniu składanych przez samice złóż jaj przed drapieżnikami.

W przypadku, gdy okres lata jest chłodny i żółwie nie zdążą wykluć się przed zimą, jaja z zagrożonych złóż przenosi się do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego PPN. Tutaj jaja doinkubowuje się i po wykluciu żółwików opiekuje się nimi przez okres zimy. Maluchy w tym czasie są dokarmiane oraz mierzone i ważone by można było kontrolować ich prawidłowy rozwój. Prowadzone są równocześnie działania w zakresie ochrony biotopu żółwia błotnego polegające na utrzymywaniu odpowiednio wysokiego poziomu wody, odkrzaczaniu i wykaszaniu, czy odtwarzaniu niewielkich, płytkich zbiorników wodnych-sadzawek w miejscach bytowania żółwi.

Czynną ochronę żółwia błotnego Park prowadzi od 1998 roku. Jej efektem jest zlokalizowanie do tej pory około 1,5 tys. złóż jaj, z których po hodowli w ośrodku do naturalnego środowiska wypuszczono około 10 tys. małych żółwików. W ten sposób zasila się macierzystą populację i zwiększa szanse na przeżycie maluchów w pełnym niebezpieczeństw środowisku. Prowadzone są także obserwacje i badania naukowe pozwalające pogłębić wiedzę o biologii tego gada. Wiedza ta stanowi podstawę do prowadzenia wszelkich działań ochronnych. W ten sposób przyrodnicy starają się zapobiec zniknięciu na zawsze żółwia błotnego z mapy naszego kraju.

Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego

W Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego stworzono właściwe warunki doinkubowania żółwi (jest on wyposażony w cieplarki-inkubatory niezbędne w procesie inkubacji). W inkubatorach, jaja żółwi pobrane z gniazd zagrożonych przechodzą końcowy okres inkubacji.

Młode żółwie, które wyklują się w inkubatorach są hodowane w OOŻB przez okres zimy. Osobniki pochodzące z tego samego złoża umieszczane są w osobnych terrariach napełnionych wodą. Wszystkie żółwie są indywidualnie oznakowane. Żółwie w ośrodku karmione są głownie larwami ochotki, wodzienia i świerszcza domowego.

Więcej na http://www.poleskipn.pl