Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu jest ważnym obiektem edukacyjnym Parku. Składa się z muzeum, wiaty muzealnej, ścieżki „Żółwik” z oczkiem wodnym, Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z wolierą dla ptaków oraz zadaszenia turystycznego i miejsca na ognisko. W części muzealnej zgromadzone są zbiory na które składają się eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne (militaria, numizmaty, dokumenty) i przyrodnicze, a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego.

W wiacie muzealnej znajdują się duże eksponaty etnograficzne, które nie zmieściły się w muzeum. Na szczególną uwagę zasługują tu: sąsiek – pojemnik na zboże wydłubany z jednego pnia 250 letniej sosny oraz wozy chłopskie i bryczki produkowane niegdyś w Starym Załuczu. Natomiast ścieżka “Żółwik” prezentuje wiadomości dotyczące żółwia błotnego oraz budowy lasu i jego mieszkańców. Na trasie ścieżki znajduje się oczko wodne, z fragmentem spleji z charakterystyczną roślinnością torfowiskową. W oczku można także czasem wypatrzeć dorosłego żółwia błotnego. Przy ścieżce zlokalizowane są woliery dla ptaków, które służą do czasowego przetrzymywania i rehabilitacji chorych i rannych zwierząt.

Więcej na http://www.poleskipn.pl